socjomania Można uznać, że wspólczesna epoka ma charakter globalny, oznacza łatwy dostęp do informacji, łatwość komunikawania się z najdalszymi zakątkami świata. Zjawisko to, spowodowane jest nagłym rozwojem mass mediów oraz internetu. Współczesne społeczeństwo narażone jest na przeciążenie informacyjne — nieodpartą potrzebę przepływu informacji, co skłania człowieka do cięgłego korzystania z sieci, nieuporządkowanego poszukiwania wiadomości, surfowania po sieci, często nie mające żadnego większego celu i pozbawionego sensu, co w efekcie prowadzi do przeciążenia umysłowego i utraty wydajności. Coraz powszechniejszą formą uzależnienia staje się socjomania internetowa, która oznacza nieustanną potrzebę dostępu do sieci, która ułatwia nawiązywanie kontaktów. Chodzi tu głownie o ciagły dostęp do czatów, portali społecznościowych. Na tego typu uzależnienie narażone są osoby, które mają problem z nawiązywaniem kontaktów w codziennym, rzeczywistym życiu.

Internet pełni wiele funkcji, dla jednych jest źródłem informacji, formą za pośrednictwem której, człowiek utrzymuje kontakty ze znajomymi. Dla innych jest formą socjalizacyjną, sposobem do nawiązywania nietrwałych, złudnych znajomości internetowych. Na ten typ uzależnienia narażone są osoby w okresie dojrzewania, kiedy to następuje trudność w nawiązywaniu kontaktów, również z płcią przeciwną.

uzależnienie od internetuProblem ten spowodowany jest zmianami hormonalnymi tj. zmiany zachodzące w wyglądzie, złe stosunki z najbliższym otoczeniem. Internet młodym ludziom daje poczucie zreozumienia, bezpieczeństwa, oferuje anonimowość, w wirtualnej rzeczywistości mogą bez większych trudności stwarzać własny wizerunek, atrakcyjny zarówno dla nich, jak i rozmówców znajdujących się po drugiej stronie monitora. Nie tylko młodzież narażona jest na szkodliwe działanie internetu, ale również osoby nieasertywne, mające problem z kreowaniem własnego wizerunku, pozbawione pewności siebie, osoby aspołeczne, nie posiadające akceptacji ze strony społeczeństwa. Takim ludziom, internet oferuje możliwość wyrażania własnej opini na dany temat, bez możliwości krytyki ze strony odbiorcy oraz odrzucenia. W takich wypadkach należy nie tylko zastosować leczenie farmakologiczne, ale także wspomóc je treningami asertywności połączonymi z zwiększeniem umiejętności komunikacyjnej.