Kiedy początkowo trzeźwieje, ważne jest, aby utrzymać swoje życie osobiste wolne od dramatu. Odnosi się to również do pracy. Ludzie, którzy uczęszczają na leczenie uzależnień mają tendencję do wskakiwania z powrotem do pracy w pełnym wymiarze godzin, jak tylko ukończą swój program. Niestety, wielu z nich doświadczyło nawrotu uzależnienia od narkotyków lub alkoholu z powodu stresu towarzyszącego ich pracy. Wszyscy wiemy, co może przynieść zły dzień w pracy: szef krzyczący na ciebie, zbyt wiele do zrobienia, konieczność pozostania w biurze później niż planowano... i lista się wydłuża. Wystarczająco trudno jest zachować trzeźwość bez dodatkowego stresu związanego z pracą. Jeśli można uniknąć tego stresu poprzez zmianę pracy, może to być coś, co warto rozważyć. Aby pomóc utrzymać rzeczy proste, wiele osób we wczesnym okresie odwyku od nadużywania narkotyków lub alkoholu znaleźć to pomocne, aby uzyskać "trzeźwy" pracy na początku. Trzeźwa praca to zatrudnienie z minimalnym stresem i niewielką ilością obowiązków poza pracą. Ponadto, jeśli praca wymaga dużo spotkań towarzyskich lub obecności na imprezach, może nie być korzystne dla osoby w początkowej fazie zdrowienia. Trzeźwienie wymaga zmiany stylu życia. Czasami oznacza to zmianę kariery zawodowej.